Jennifer Nguyễn No Comments

Ngày 16.9, Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về dự án nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Chính phủ đề xuất 4 giải pháp chính sách giảm, miễn thuế cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do Covid-19. Ngọc Dương

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết Chính phủ đề xuất 4 giải pháp chính sách giảm, miễn thuế cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do Covid-19. Cụ thể, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 với trường hợp tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng và tổng doanh thu 2021 giảm so với năm 2020.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hoặc chuyển đổi loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu (sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản…) thì không áp dụng tiêu chí tổng doanh thu năm 2021 giảm so với 2020 trong kỳ tính thuế năm 2021.

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 của năm 2021 trong mọi ngành nghề, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế.

Chính phủ cũng đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 1.10.2021 đến hết ngày 31.12.2021 với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đối tượng được áp dụng là doanh nghiệp trong các lĩnh vực: vận tải; dịch vụ lưu trú, ăn uống; hoạt động xuất bản; điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; các đại lý du lịch; sáng tác, nghệ thuật và giải trí; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; thể thao, vui chơi và giải trí.

Về mức giảm, ông Phớc cho biết doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ. Còn doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Quy định này không áp dụng với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Theo ông Phớc, tính chung việc thực hiện 4 giải pháp như nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỉ đồng.

Cho ý kiến sau đó, các thành viên TVQH thống nhất ban hành nghị quyết để hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, giảm bớt khó khăn do tác động nặng nề bởi dịch Covid-19 với 4 nhóm chính sách mà Chính phủ đề xuất.

TVQH cũng đề nghị Chính phủ cần tiếp tục rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành các chính sách khác, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch. Cụ thể, TVQH đề nghị Bộ Tài chính kết hợp với Ngân hàng Nhà nước về gói hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tài khóa về vấn đề hỗ trợ tín dụng, lãi suất cho các doanh nghiệp.

Tại phiên họp, 100% thành viên TVQH đã thống nhất thông qua kết luận của phiên thảo luận. Chính phủ sẽ hoàn thiện nghị quyết để xin ý kiến TVQH bằng văn bản trước khi Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước 1.10.2021.

Lê Hiệp