Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant)

1. Mô hình Cờ Đuôi Nheo là gì? Mô hình Cờ Đuôi Nheo (tiếng Anh là Pennant) là mô hình giá được hình thành sau một xu hướng mạnh. Sau một xu hướng lên/xuống mạnh, người mua/bán thường tạm dừng để “lấy hơi” trước khi đưa giá đi xa hơn theo xu hướng cũ.

Mô Hình Hình Chữ Nhật (Rectangle)

Bài học hôm nay chúng ta sẽ học mô hình giá báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng. Đó là mô hình Hình Chữ Nhật (Rectangle). 1. Mô hình Hình Chữ Nhật là gì? Mô hình Hình Chữ Nhật (tiếng Anh là Rectangle) là mô hình được hình thành khi giá bị mắc kẹt giữa mức hỗ

Mô hình Cái Nêm (Wedge)

1. Mô hình Cái Nêm là gì? Mô hình Cái Nêm (tiếng Anh là Wedge) là báo hiệu một sự tạm dừng xu hướng hiện tại. Giá có xu hướng “hội tụ” trước khi đột phá ra khỏi Cái Nêm, tạo điều kiện cho những Forex trader theo chân và kiếm